عوامل مستعد کننده سرطان پستان

عوامل مستعد کننده سرطان پستان

– سابقه فامیلی سرطان پستان
– جهش در ژن BRCA1,2
– چاقی
– الکل
– یائسگیدیررس قاعدگی در سنین خیلی پایین هورموندرمانی در یائسگی

 

عواملی که در مقابل سرطان پستان اثر محافظتی دارد و احتمال ابتلا به سرطان پستان را حتی کاهش
می دهد :


– شیردهی
– خارج کردن تخمدانها به دلائلی دیگر

 

توصیه های غربالگری برای سرطان پستان در همه خانم ها :

ماموگرافی سالیانه برای همه خانم ها از ۴۰ سالگی 
معاینه ماهیانه سینه ها توسط خود فرد از ۲۰ سالگی
معاینه سینه ها هر ۳ سال توسط پزشک از ۲۰ سالگی
معاینه سینه ها سالیانه توسط پزشک از ۴۰ سالگی
پیشتشخیصسرطان پستان با روش خودآزمایی 

بهترین زمان انجام خودآزمایی پستان در پایان دوره قاعدگی یا چند روز پس از خاتمه قاعدگی است.

 

عوامل مستعد کننده سرطان پستان

 


زنان یائسه نیز باید معاینه ماهیانه پستان را هر ماه در یک روز معین انجام دهند.

اگر خانم ها هنگام لمس پستانها و زیر بغل دو طرف متوجه لمس توده با هر اندازه شده و یا بافشار نوک پستان هر نوع ترشحی وجود داشت باید به پزشک متخصص مراجعه کنند .


سرطان پستان یک بیماری وخیم و کشنده است که در صورت عدم درمان مناسب مبتلایان را به کام مرگ خواهد کشید .

 

🔴 در این موارد و در شک به بیماری پستان باید سریعا به پزشک مراجعه نمایید : 

 


۱. لمس توده سفت ، غیردردناک
۲. خروج ترشحات سبزرنگ یا خونی از نوک سینه
۳. به داخل کشیده شدن نوک پستان
۴. پوسته ریزی و خارش نوک پستان

 

🔴 عوامل مستعد کننده سرطان پستان :


🔸سابقه فامیلی سرطان پستان
🔸جهش در ژن BRCA1,2
🔸چاقی
🔸الکل
🔸یائسگی دیررس
🔸قاعدگی در سنین خیلی پایین

🔸هورمون درمانی در یائسگی

 

https://www.instagram.com/p/B1mK7nqADkX/?utm_source=ig_web_copy_link