گالری

ویدئو های آموزشی و کاربردی

خونریزیهای غیر طبیعی حول و حوش یائسگی و بعد از یائسگی

----------

از آنجاکه سرطان رحم بیشتر در سنین یائسگی دیده می شود ، هر گونه لکه بینی یا خونریزی در سنین یائسگی را جدی بگیرید و سریعا به متخصص زنان مراجعه نمایید .

گالری تصاویر کلینیک

سالن انتظار کلینیک
مطب پزشک
اتاق معاینات
اتاق معاینات
کولپوسکوپی
اتاق معاینه اولیه