کیست درموئید

کیست درموئید

یکی از کیست های خوش خیم تخمدان است که در تصویر برداری به صورت کلسیفیکاسیون دیده می شود و معمولا در سونوگرافی به دلیل وجود مو و چربی و استخوان به راحتی قابل شناسایی است .
درمان کیست درموئید در سایز بزرگتر از ۶ سانتیمتر جراحی است ، چون کوچک نمی شود و خود به خود از بین نمی رود و احتمال تورشن تخمدان ( چرخش تخمدان به دور خود ) و شکم حاد جراحی را بالا می برد .