موسس

دکتر دنیا خسروی 

جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص جراحی سرطان های زنان
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عضو انجمن جراحان سرطان های زنان ایران

تحصیلات

دکترای تخصصی
فارغ التحصیل از دانشگاه :
علوم پزشکی شهید بهشتی ( تخصص زنان )
علوم پزشکی شهید بهشتی ( فلوشیپ انکولوژی زنان )
علوم پزشکی کرمانشاه ( پزشک عمومی )