جراحی توده های بزرگ لگنی

جراحی توده های بزرگ لگنی

جراحی توده های بزرگ لگنی

توده های لگنی بخش بزرگی از جراحی های زنان را تشکیل می دهند، منشاء و علت این توده ها ممکن است سیستم ژنیکولوژی، سیستم ادراری و یا گوارشی باشد. علل مرتبط با بیماری های زنان شامل علل تخمدانی، رحمی و به طور نادرتر مربوط به لوله های رحمی می باشد .

 

شایعترین توده لگنی در همه سنین مربوط به تخمدان است.

اهمیت توده های لگنی نیز در تشخیص زودرس تومورهای بدخیم تخمدان ها می باشد،

چراکه سرطان تخمدان چهارمین سرطان شایع و شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان های ژنیکولوژیک بین زنان جهان است،

به طوری که مرگ و میر ناشی از آن بیش از مجموع مرگ و میر ناشی از سرطان سرویکس و آندومتر می باشد.

علاوه بر آن انواع مختلف توده های لگنی خوشخیم و بدخیم با درصد های شیوع متنوعی در رده های مختلف سنی بروز می یابند،

لذا تشخیص سریع اولیه و انتخاب روش صحیح جراحی این قبیل توده ها به شدت حائز اهمیت می باشد.

روش های تشخیصی اولیه توده های لگنی شامل  :

– معاینات فیزیکی

سونوگرافی

– سی تی اسکن

– MRI

– تومور مارکرها

– تشخیص ماکروسکوپی حین عمل

و فروزن سکشن حین عمل می باشد .

تشخیص قطعی و نهایی نیز براساس پاسخ نمونه بافت شناسی دائمی ثبت می گردد.

در بیماری های زنان و مامایی تهیه ی فروزن سکشن در نوع و نحوه ی درمان توده های مشکوک لگنی بیشترین کمک را نسبت به سایر روش ها انجام داده است .

جراحی توده های بزرگ لگنی

سه هدف قانونی انجام فروزن سکشن شامل این موارد است :

۱) تعیین حضور و ماهیت یک ضایعه

۲) تعیین کفایت حاشیه ها

۳) تعیین اینکه آیا بافت برداشت شده، ماده قابل تشخیص دارد یا نیاز به نمونه برداری اضافی است.

یک سوال بسیار ساده که جراح برای تصمیم گیری جهت انجام یا عدم انجام فروزن سکشن باید از خود بپرسد :

این است که آیا نتیجه ی فروزن سکشن بر روی پروسه جراحی تاثیر می گذارد یا نه؟ اگر پاسخ منفی است، پروسه فروزن سکشن اندیکاسیون ندارد و انجام آن به اشتباه منجر به افزایش هزینه های پزشکی بی فایده و گاهی مانع ارزیابی پاتولوژیک مناسب بر روی نمونه و روش اشتباه درمانی می شود، لذا تعیین دقت تشخیصی این تست نسبت به بافت شناسی نهایی بیمار حائز اهمیت است.

جراحی توده های بزرگ لگنی

تا کنون مطالعات بسیاری در اکثر نقاط جهان جهت تعیین ارزش دقت تشخیصی فروزن سکشن در توده های ارگان های مختلف بدن انجام شده است، که هر یک بسته به ارگان و بافت مورد مطالعه نتایج نسبتا متفاوتی به دست آورده اند.

در حیطه ی زنان نیز مطالعاتی انجام شده است،

از این قبیل مطالعات می توان به مطالعه ی Taskiran و همکاران اشاره کرد،

که نهایتا به این نتیجه رسیده اند که فروزن سکشن حساسیت و ویژگی بالایی

در تشخیص توده های آدنکسال دارد

اما بهتر است در کنار آن از سایر مودالیته های تشخیصی نیز استفاده کرد

بخصوص در بیماران با ضایعات بزرگ، تومورهای border line و موسینوس .Wootipoon و همکاران نیز طی مطالعه بر روی ۲۲۹ نمونه تخمدانی به این نتیجه رسیدند که فروزن سکشن به نظر روش مفیدی در تشخیص هیستوپاتولوژیک توده های تخمدانی می باشد اما باید به محدودیت های این روش که شامل نمونه های بزرگ و به خصوص موسینوس است نیز توجه کنیم.

جراحی توده های بزرگ لگنی