وولوسکوپی

وولوسکوپی


وولوسکوپی چیست ؟

وولوسکوپی یک  معاینه است  که در آن ناحیه  کلیتوریس و هر جفت  لابیا  و قسمت خارجی دستگاه تناسلی زن قابل مشاهده است . برای دیدن این نواحی از میکروسکوپ مخصوصی به نام کولپوسکوپ استفاده می شود .

بیوپسی وولوی چیست ؟

در صورت مشاهده خارش ، قرمزی ، تورم یا تغییر رنگ در این ناحیه معمولاً بیوپسی وولوی انجام می شود.
[sep_module]