تشخیص زودهنگام کیست ها و توده های سینه ( پستان )

 در این موارد به سرطان پستان مشکوک می شویم :

🔸 فرو رفتگی پوست پستان
🔸 به داخل رفتن نوک پستان( نیپل )
🔸 اروزیون ( زخم ) روی پوست پستان 

 توصیه های غربالگری برای سرطان پستان در افرادیکه مادر یا خواهرشان در سن زیر ۵۰ سال مبتلا به سرطان پستان بوده اند :

🔸 انجام MRI و ماموگرافی سالیانه از ۳۰ سالگی 
🔸 انجام مشاوره_ژنتیک

 در این موارد و در شک به بیماری پستان باید سریعا به پزشک مراجعه نمایید : 

۱. لمس توده سفت ، غیردردناک
۲. خروج ترشحات سبزرنگ یا خونی از نوک سینه
۳. به داخل کشیده شدن نوک پستان
۴. پوسته ریزی و خارش نوک پستان

 عوامل مستعد کننده سرطان پستان :

🔸سابقه فامیلی سرطان پستان
🔸جهش در ژن BRCA1,2
🔸چاقی
🔸الکل
🔸یائسگی دیررس
🔸 قاعدگی در سنین خیلی پایین

🔸 هورمون درمانی در یائسگی

 عواملی که در مقابل سرطان پستان اثر محافظتی دارد و احتمال ابتلا به سرطان پستان را حتی کاهش
می دهد :

🔸شیردهی
🔸خارج کردن تخمدانها به دلائلی دیگر