پایپل – کورتاژ سرپایی

پایپل ( کورتاژ سرپایی )

تست پایپل چیست؟

پایپل بیوپسی یا بیوپسی آندومتر یا نمونه گیری پایپل به برداشتن بخش کوچکی از بافت داخلی رحم به نام اندومتریوم اشاره دارد.

بیوپسی اندومتر رحم می تواند تغییرات سلولی ناشی از بافت های غیر نرمال یا تغییر در سطح هورمونی را نشان دهد.

انجام بیوپسی آندومتر یا پایپل بیوپسی به پزشک متخصص زنان در تشخیص برخی بیماری ها کمک می کند. بیوپسی آندومتر یا پایپل بیوپسی می تواند به منظور انجام بررسی عفونت های رحمی مانند آندومتریت کمک کند.

بیوپسی آندومتر یا پایپل بیوپسی در مطب پزشک و بدون نیاز به داروی بیهوشی انجام می شود. معمولا مدت زمان لازم برای انجام پایپل بیوپسی حدود ده دقیقه می باشد.

این روش جایگزین کورتاژ تشخیصی میباشد درموارد زیر نیاز به کورتاژ تشخیصی داریم:

۱- هر گونه خونریزی غیر طبیعی از رحم ( افزایش حجم خونریزی- افزایش تعداد روزهای خونریزی- کاهش فواصل پریود -لکه بینی طولانی مدت-)

۲- خونریزی یا لکه بینی در خانم یایسه

۳- افزایش غیر طبیعی ضخامت اندومتر

۴- شکل غیر طبیعی ضخامت اندومتر دراین روش نیاز به بیهوشی و اطاق عمل نداریم بیمار بطور سرپایی با یک وسیله باریک پلاستیکی به حالت ساکشن مانند بافت اندومتر گرفته میشود و جهت پاتولوژی ارسال میگردد و در بیمارانی که درست انتخاب شده اند نتایج مانند کورتاژ در اطاق عمل میباشد.